Ubytování Schartner WagrainNapi¹te nám e-mailStruktura stránek Schartner Wagrain   

Virtuální prohlídka apartmentu Schartner Wagrain

Virtuální prohlídka

Ještě jste u nás nebyli? Teď nás můžete navštívit pomocí virtuální prohlídky.

Virtuální prohlídka apartmentu Schartner WagrainVíce ...
Cesta do Wagrain, jak se k nám dostanete

Příjezd do Wagrain
Cestovní informace - příjezd autem nebo vlakem. Všechny cesty jsou velmi jednoduché a jasné.

Cesta do Wagrain, jak se k nám dostaneteVíce informací ...
W-lan Verbindung für Gäste

2023/2024
Ceny jsou denní vèetnì vody, elektrického proudu, topení, povleèení a pøihlášení (obecní turistický poplatek) - mimo paušálních nabídek.
Apartmenty jsou pronajímány po dobu jednoho týdne. Domácí zvíøata nejsou povolené. Dìkujeme za pochopení.
 

Apartment I. - Více informací zde...
pro 2 osoby, kuchyò, kabelová TV, pøedpokoj, koupelna/WC, lo¾nice s gauèem, terasa, ...
Léto 2023 od € 58,00
Zima 2023/2024 od € 70,00 (2 Osoby)
Zimní paušál* 7 dní v apartmentu: obsahuje 6 dní Skipass v ly¾aøském støedisku Amade (nejménì 2 osoby) od
€ ----------
na osobu.
Zimní paušál** 7 dní v apartmentu: obsahuje 6 dní Skipass v ly¾aøském støedisku Amade (nejménì 2 osoby) od
€ ----------
na osobu.
*do + od
**od do


Apartment II. - Více informací zde...
pro 4 osoby, kuchynì, oddìlené spaní v lo¾nici, koupelna/WC, pøedpokoj, kabelová TV, ...
Léto 2023 od € 115,00
Zima 2023/2024 od € 140,00 (4 osoby)
Zimní paušál* 7 dní v apartmentu: obsahuje 6 dní skipas v ly¾aøském støedisku Amade (nejménì 4 osoby) od
€ ----------
na osobu.
Zimní paušál** 7 dní v apartmentu: obsahuje 6 dní skipas v ly¾aøském støedisku Amade (nejménì 4 osoby) od
€ ----------
na osobu.
*do + od
**od do


Koneèný úklid od € 40,00 do € 50,00


Zahradní chata - Více informací zde ...
Pro 2 a¾ 4 osoby, krásná a útulná chata s moderní kuchyní, barem a LCD kabelovou TV, sprcha / WC.
Léto 2023 od € 110,00 (2 osoby)
od € 160,00 (4 osoby)
Zima 2023/2024 od € 130,00 (2 osoby)
od € 190,00 (4 osoby)
Zimní paušál* 7 nocí v zahradní chatì obsahuje 6 dní skipas v ly¾aøském støedisku Amade (nejménì 2 osoby)
od € ---------- na osobu
Zimní paušál** 7 nocí v zahradní chatì obsahuje 6 dní skipas v ly¾aøském støedisku Amade (nejménì 2 osoby)
od € ---------- na osobu
*do + od
**od do

Ceny jsou uvedeny za apartment/den vèetnì energií (voda, elektøina, teplo a lo¾ní prádlo). Souèástí není závìreèný úklid a místní poplatky, pokud není ve zvlá¹tních podmínkách stanoveno jinak.
Apartmány jsou pronájímány pouze na celý týden a jsou k dispozici od 14:00 hodin v den pøíjezdu. Zvíøata nejsou akceptovatelná.

Podmínky stornování (v nìmèinì)